Login

Autori

Aida Gavrić

Ja sam zvanično Aida, međutim, pošto ovo nije mjesto na kome moramo biti zvanični; moj nadimak je Gila i doživljavam ga više kao oznaku za ono ko sam i šta ...